Astronautbesök och amatörradio på teknikdag i Växjö centrum

Christer Fuglesang SA0AFS deltog i Växjös teknikdag för att signera böcker och skapa intresse för en azstronautkonferens nästa år.  FOTO: Nils-Olof SM7DBD
Christer Fuglesang SA0AFS deltog i teknikdagen för att signera böcker och skapa intresse för en astronautkonferens i Växjö nästa år.
FOTO: Nils-Olof SM7DBD

Sista lördagen i oktober hölls en teknikdag i centrala Växjö med allehanda aktiviteter på centrala gågatan och i två anslutande gallerior. Allra mest intresse tilldrog sig ett kemiexperiment som innehöll uppskjutning at kolsyreraketer. Detta experiment hanterades av vår ende astronaut, Christer Fuglesang (SA0AFS), som en uppstart av en astronautkonferens som ska anordnas i Växjö nästa år. Därutöver signerade han böcker i mängd.

Teknikdagen arrangerades av Växjö kommun, stadens universitet och skolor samt en mängd föreningar. Syftet var att främja teknikintresset och få fler elever till tekniska utbildningar samt att rekrytera  personal till företag och medlemmar till olika föreningar.

Spaningsradar i Stadsmiljö
Skolorna visade både enklare elektriska experiment liksom vad man kan göra med en 3D-printer. Mitt på Storgatan mellan fyravånings affärshus stod en av luftvärnets spaningsradarstationer av typen Giraff som har en 12 m hög mast med roterade antenn, ett populärt besöksobjekt.

Kronobergs Sändareamatörers monter under teknikdagen.
Kronobergs Sändareamatörers monter under teknikdagen.

Kronobergs Sändareamatörer
KSA, Kronobergs Sändareamatörer (SK7HW), passade på att i ett montertält visa amatörradio på kortvåg och en SDR-applikation som visade flygtrafiken över norra Europa i realtid baserats på trafikflygplanens mikrovågstranspondrar. Tyvärr pågick WPX-testen på SSB denna helg, så fonidelarna på kortvågsbanden var något stökiga. Men många ungdomar visa stort intresse för telegrafi. Förhoppningsvis kan medverkan vid en sådan här aktivitet resultera i ökat intresse för amatörradio och förhoppningsvis nya amatörer.

Text och bild: Nisse Karlberg SM7DBD

Author: SM7DZV