Årsmöte SK7OL 26/2 kl 19.00 SA0BBO informerar om SSA årsmöte

Åby Radioklubb i Klippan håller årsmöte den 26/2 kl 19.00

Plats: I vår klubblokal på Agentastället, Skytteskogsvägen 2 i Klippan

Dagordning enligt stadgarna.

Motioner och ärenden som ni vill skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Valberedningen vill gärna bli uppdaterade om någon inte vill kvarstå som funktionär. Kom gärna med förslag.

Efter möte serveras kaffe med någon form av tilltugg samtidigt som SA0BBO Bengt ger oss en lite aptitretare inför SSA’s årsmöte på Öland. Bengt kommer att berätta om vilka aktiviteter som kommer att erbjudas i samband med årsmötet. Han lovar att det kommer att finnas något för alla oavsett om am,n är radioamatör eller inte…

Välkomna önskar SK7OL´s styrelse

Author: SM7KOJ