SK5AA =14/3 månadsmöte

Marsmötet

Månadsmötet 14 mars börjar kl. 19:00. Och kommer att handla om DMR – Digi-tal Mobile Radio och kvällens föredragshållare är Robert Lind, SM4YXI som välvilligt lovat berätta mer om detta högintressanta kommunikationssätt.

Som vanligt inleder vi med att prata om aktuella klubbange-lägenheter.
Om tid och intresse finns, kommer SM5CJW att visa de datorprogram som omnämns i samband med Återträffen 6 april.

VRK = SK5AA

 

VRKs Möteslokal finns på Flottiljgatan 61. Om ytterdörren på möteskvällen är låst kan Du ringa 0703-998107 för att bli in-släppt.

 

källa: eQRZ – Västerås Radioklubb, genom SM5ACQ

Author: SM5YRA