SM5SM = Månadens klubb februari 2019

Motala Sändaramatörer ≈ SK5SM

Hemsida www.sk5sm.se
Kontakt inform@sk5sm.se
Adress: Radiovägen – 591 35 Motala

Klubbens namn + anropssignal:  Motala Sändaramatörer SK5SM samt SC80SM och SC90SM jubileumssignaler 2015 respektive 2017. SM står för det klassiska anropet ” Stockholm-Motala”

QTH – klubblokal + Lokator: Vi har klubbrum på Sveriges Rundradiomuseum i Motala med goda antennmöjligheter och bra och välutrustade samlingslokaler. Lokator JO78mn.

Historia: Klubben startade för drygt 40 år sedan med uppdrag att bemanna det då nyöppnade radiomuseet och i utbyte få disponera lokalerna. 1997 utökades verksamheten och blev då Sveriges Rundradiomuseum ägt av dåvarande Televerket sedermera Teracom. 2012 övertog Motala kommunbyggnader och museet och det drivs idag av Bildningsförvaltningen. Museet är öppet dagligen under sommarmånaderna. Klubbstationen är då bemannad några timmar under lördagar och söndagar.

Antal medlemmar: Vi har ca 30 medlemmar från närområdet men även från SM4 och SM7.

SA5BZT välkänd signal i SMFF och SMSS sammanhang

Hemsida: Vår hemsida www.sk5sm.se uppdateras mycket flitigt och är välbesökt med ca 25 000 träffar per år. Vi har även startat en Facebook-sida som komplement till e-postutskick.

Klubbmöten: är f.n. på måndagar var fjortonde dag i klubblokalen och för det med mesta någon intressant och lockande programpunkt. Vi kallar det ”Öppet Hus” för att alla skall känna sig välkomna även om man inte är medlem. Klubbmästaren ser till att det finns kaffe och något tilltugg. Du är alltid välkommen till Motala och SK5SM hör av dig innan på inform@sk5sm.se

Styrelsen: består av fem aktiva ledamöter och har regelbundna protokollförda möten med uppföljning och fördelning av arbetsuppgifter. Dessutom har vi roligt!

Styrelse 2018 SM5COI, SA7RST, SM5FWW, SM5BVV, SM5ELV, SA5BZT

Aktiviteter: Utöver ovanstående aktiviteter deltar vi på radiomässorna i Eskilstuna och Norrköping, men även studiebesök och Field Days.

Ungdomsaktivitet/Utbildningar: För närvarande inget på gång. Vi har sökt samarbete med en scoutförening men har ännu inte givet något resultat.

Radioutrustning: På HF sidan, transceiver ICOM 756 med slutsteg ICOM 1000. Antenner Optibeam 9/5 på en 18m hög mast samt ändmatad Windom alá Tilman. Till VHF finns en ICOM 275. Under hela 2018 har museet renoverats exteriört vilket har medfört att våra antenner inte varit brukbara.

                 

Vi har resurser 

Radioaktiviteter: Vi har på senare år deltagit i SAC testen, jagat kommuner samt aktiverat special-signalerna enligt ovan. På området arrangerar Scouter och friluftsföreningar årligen Bondebackadagen där vi deltar aktivt med flera stationer och antennuppsättningar.

Framtidsplaner: En SDR mottagare står i först hand på önskelistan för att aktivera medlemmar och sätta Motala Radiostaden på kartan – givetvis är en SDR transceiver högsta drömmen.

 

SM5BTC med några beundrare

Skriven av: Morgan Lorin/SM5BVV  – Ordförande

 

Tack Morgan för din insats, har än så länge inte någon ”stafettpinne” att ge till nästa klubb… (=mars 2019) Återkommer så fort jag har fått mer information.

Author: SM5YRA