Klubbledarmöte SM5

I lördags 9/3 var det klubbledarmöte i SM5 Mellan distrikt som började kl. 11:00 i Eskilstuna.
Styrelsen från följande klubbar var inbjudna att delta: SK5AA – Västerås, SK5LW – Eskilstuna, SK5WB – Enköping, SK5UM – Flen, SK5ZYB – Arboga, SK5BE – Nyköping och  repeateransvarig Urban/ SM5OXV.

Mötet leds av vår distriktsledare Morgan / SM5BVV och på agendan fanns bl.a. hur vi kan öka samarbete mellan olika klubbarna, gemensamma aktiviteter, medlemskap i SSA, utbildning / material +  rekrytering, provförrättningar, SSA motioner m.m.

Varje klubb och deras deltagare presenterade sig och berättade om deras verksamhet och olika aktiviteter, antal klubbmedlemmar, utbildningar osv.

Klubb presentation: Bosse / SM5PBT berättar om SK5LW

Morgan berättade att utbildningsbidrag finns för SSA anslutna klubbar. För mer information ta kontakt med SSA’s kansliet eller Morgan / SM5BVV.

Viktig är att under och efter utbildningen en mentor/stödgrupp finns att vägleda vår nyblivna radioamatörer!

Diskussioner bl.a. om:

– hur vi ska marknadsföra oss bättre som klubb och radioamatör. Vi ska synas mer helt enkelt! På offentliga platser, lokalpress, dela ut broschyrer med kontaktuppgifter till lokal klubben. Ha en uppdaterad hem- Facebook sida av klubben. När vi kör ut i fältet: häng upp information att man är radioamatör ! Vi pratade även om på vilket sätt vi kan skaffa oss ”reklam material” till amatör radio.

– hur vi kan samarbeta vad gäller repeatrar och en motion till årsmötet 2019 om deras kanalindelning togs upp.

Även bestämdes att en sida på www.ssa.se/distrikt-5 ska läggas upp med olika ringar som finns i vårt distrikt. Ska läggas upp per veckodag på VHF, UHF samt HF. (Skicka gärna information till )
Lasse / SM5KFL från Enköping blev vår nya Vice distriktsledare i SM5 mellan distriktet samt distriktsvälnämnd (tillsammans med Anders / SM5BMK)

En del av SK5LW’s radiorum.

SK5LW var värd denna gång, och alla deltagare blev väldig bra omhändertagen med kaffe, läsk, mackor och fikabröd + en fin varm stuga 😉

Stort tack !

Omkring kl. 15:00 avslutades mötet.

Nästa distriktsledare möte: Västerås augusti – september på en lördag.

 

Author: SM5YRA