Distriktsfunktionär till Sektion Samhällsstöd

Bernt SA6RTJ, sektionsledare för Sektion Samhällsstöd, söker distriktsfunktionärer. 

Jag  har fått information från Bernt där han beskriver hur han vill expandera sin sektion och bredda kontaktytorna geografiskt. Tanken är att skapa en sektion med Bernt som sektionsledare placerad i Väst och med vice SL eller regionala ombud och ytterligare 3 funktionärer i norr, syd och öst. För vår del innebär det att man söker en intresserad SSA-medlem i SM3, eller SM2 för den delen, till distrikt norr.

Känner du dig lämplig, har intresse för de frågor Bernt och sektion samhällsstöd driver och vill anmäla dig. Eller om du vet någon som skulle vara lämplig, var då snäll och kontakta mig eller Bernt direkt. Alla våra kontaktuppgifter hittar du i medlemsregistret på ssa.se  Mer info om sektion Samhällsstöd hittar du här https://www.ssa.se/samhallsstod/

Bernt har som sagt skickat mig ett dokument med information som jag klipper in här nedanför.

Johan, DL3, SA3BYC

Nedan återfinns verksamhetsbeskrivningen där tänkta medarbetare regionalt i första hand understödjer arbetet i de delar som är i röd text och fetstil.

Gruppen kommer naturligtvis att konstituera sig och i dialog med Bernt utforma inriktning, ambition och planering för fortsatt arbete. Dessutom utifrån erhållna erfarenheter den kompetensutveckling som erfordras.

SEKTIONSLEDARE SAMHÄLLSSTÖD

Rollen innebär ansvar för arbetet med föreningens nödsambandsverksamhet. Detta innebär att marknadsföra amatörradio som en resurs för det reservsamband som kan förutses och kan komma att önskas eller avropas från Statliga och/eller kommunala organisationer med ett ansvar inom området skydd, säkerhet och hälsa.

Sektionsledaren rapporterar direkt till SSA:s styrelse.

Rollens ansvar omfattar:

Till Styrelsen årligen inkomma med förslag till verksamhetsplan inom nödsambandsfunktionen.

Samordna arbetets framdrivning med andra organisationer nationellt och internationellt.

Odla och värna kontakter inom verksamheten med IARU, myndigheter och andra organisationer.

Marknadsföra radioamatörerna roll och SSA:s viljeinriktning avseende den samhällsnytta och resurs som radioamatörer utgör/kan utgöra.

Utveckla planverk och underlag för kompetensutveckling för medlemmarnas behov inom nöd-samband.

Stödja klubbarna att skapa beredskap inför oväntade och onormala händelser där radioamatörernas kunskap och egna utrustning kan utgöra ett stöd till samhällets ordinarie resurser.

Ta fram avtalsunderlag mellan klubbar eller enskilda radioamatörer och kommuner eller andra myndigheter.

Koordinera övningsverksamhet.

Hålla informationen uppdaterad över verksamheten inom SSA.

Hålla distriktsledarna löpande informerade.

Att vara SSA:s kontaktperson gentemot FRO.

 

Författare: SA3BYC