Information från Distriktsvalberedningen i distrikt-0

Valberedningen i distrikt-0 önskar ditt förslag på kandidat inför 2020-års distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.

Kontakta gärna någon av oss i valberedningen via mail enligt nedan. För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss per telefon. Vi önskar ditt förslag senast 15 januari.

Tid och plats för kommande distriktsmöte meddelas av distriktsledare Ann Lundell/SM0ZEU

Carl-Mikael Brännström   SA0AZS   Mail:   sa0azs@horisont.net  Tel: 070-5949429
Magnus Danielsson            SA0MAD Mail:   sa0mad@ssa.se           Tel: 070-2411237
Robert Malmqvist               SM0TAE  Mail:  sm0tae@ssa.se             Tel:  070-5553849


För Distriktsvalberedningen, distrikt-0
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

Författare: SM0WAV