QTC nr 12, 2020

En mer än 40 år gammal mottagare för mottagning av Grimeton/SAQ på 17,2 kHz. En okonventionell VLF-mottagare, superheterodyn utan induktanser.

I filen hör man hur tonen stiger ett kort tag när sändaren slås av och frekvensen går ner, detta beror på att lokaloscillatorn ligger högre än signalfrekvensen.

Ljudfilen hittar du här.

Author: QTC SM5HJZ