Bidrag till Bulletin, QTC, ssa.se och kalendern på ssa.se

När du önskar få ut information om en händelse eller leverera en artikel använder du följande adresser:

/1
                    

Skicka gärna underlag per e-post. I stort sett hanterar redaktionen alla filformat. Material i PowerPoint eller liknande program undanbedes. Om möjligt, komplettera underlaget med en Acrobat-fil på det du skrivit.
Digitala bilder levereras som separata filer och skall vara i originalutförande, direkt från digitalkameran eller skannern. Gör ingen bearbetning av bilderna.
För att få bästa kvalitet i tryck, använd kamerans högsta upplösning. Om du vill använda RAW-formatet, kontakta mig innan du skickar bilderna. Omslagsbilder måste vara av extra god kvalitet och motivet skall rymmas inom 210 × 190 mm (b × h).
I den händelse att du enbart har bilder som papperskopior går det bra att skicka dem till mig, så scannar jag in dem. Önskas dessa bilder i retur anger du det i följebrevet.
Enklast för mig är att få underlaget per e-post. Bifogade filer upp till 15 MB går bra. Har du flera stora filer, skicka dem styckvis. I möjligaste mån skickas en granskningskopia på inkomna bidrag. Kopian skickas som Acrobat-fil och per e-post. Pappersutgåvor kan erhållas efter särskild överenskommelse.
Tidplan återfinns i varje nummer av tidningen, du hittar den även på denna sida: Tidplan för QTC

SM5HJZ, Jonas Ytterman
070 – 990 01 89
10.00 – 17.00, måndag – fredag

eller
Föreningen Sveriges
Sändareamatörer
Box 45, 191 21 Sollentuna

/2
                    

Om du har ett inlägg som enbart är för ett distrikt, ska du först och främst skicka det till respektive distriktsledare. Det är distriktsledaren som har hand om den delen av hemsidan. Du hittar DL under ”Om + funktionärer” på respektive distriktssida.

Author: QTC SM5HJZ