Resultat för Jultesten 2020 och funderingar över testens framtid

Vår eminente testledare SM5AJV har nu sammanställt resultatet för senaste Jultesten som gick på Jul- och Annandagen. Vi gratulerar SM0DSG som vann tävlingen (HP/LP) som 8S0DX och SM7FDO som tog hem QRP-delen. Leif och Lars har varsin plakett att vänta inom sin tid.  Stationer på topp fem får varsitt diplom, vi andra får en ny chans om 11 månader.

Vad kan vi då säga om Jultestens framtid? Klart är att aktiviteten inte är den allra bästa och det kanske kan vara läge för lite förändringar?
*Skippa Annandagsomgången och lägga all kraft och energi på Juldagen? Annandagen präglas av QRM från motsvarande tester i DL, SP, OZ och OK/OM. Vill man köra lite test även denna dag så är tyskarnas DARC-XMAS
öppen för alla och körs både på CW och SSB.

*Flytta fram testen en timme? I alla fall vaknar 40m här på SM1 sista halvtimmen eller så och då blir det bråttom.

*Införa en SSB-omgång av Jultesten? Den kan köras på Annandagen eller så blir det MIXED (eller givetvis single
mode CW eller SSB) på Juldagen. Kan
säkert bli en och annan flashback från lumpen när det bokstaveras femställiga
bokstavsgrupper på telefoni! En SSB-del av Jultesten diskuterades på medlemsforumet för ett antal år sedan, då
lades ett fullt genomförbart förslag som inte kom att testas eller följas upp.

Kontakta gärna undertecknad med dina funderingar och förslag. Vi har rätt bra med tid kvar till nästa Jultest.

Resultaten nedan är lånade från SM5AJV:s Contestspalten som du når via HF-cupens hemsida.

Klass A: Single Operator
        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng     
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.  
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------
 1. 8S0DX   48/37 85 47/36 83  94/ 69 163 SM0DSG
 2. SM5COP   46/36 82 45/36 81  88/ 71 159 SM5COP
 3. SM5AJV   45/31 76 44/31 75  86/ 61 147 SM5AJV
 4. SF5O    43/32 75 43/32 75  83/ 60 143 SM0EOS
 5. SM6Q    40/35 75 38/33 71  75/ 63 138 SM6UQJ
 6. SM5EFX   45/26 71 44/25 69  87/ 49 136 SM5EFX
 7. SD1A    45/25 70 44/25 69  87/ 45 132 SM1TDE
 8. SI6T    41/26 67 41/25 66  79/ 47 126 SM6LZQ
 8. SM6NT   41/22 63 41/22 63  82/ 44 126 SM6NT 
 9. SF6W    44/22 66 44/20 64  85/ 38 123 SM6EWB
 9. SF7M    39/24 63 38/24 62  76/ 47 123 SM7DUZ
10. SF1Z    40/24 64 39/23 62  75/ 42 117 SM0HEV
11. SM6VVT   35/28 63 33/27 60  61/ 50 111 SM6VVT
12. SM0Y    31/18 49 30/17 47  58/ 33 91 SM0OY 
13. SM6OEF   25/19 44 24/18 42  41/ 33 74 SM6OEF
14. SM5FUG   23/10 33 23/10 33  44/ 17 61 SM5FUG
15. SD6W    27/ 0 27 27/ 0 27  53/ 0 53 SM6PVB
16. SM0CUH   10/11 21 10/11 21  19/ 22 41 SM0CUH
17. SM6MIS   15/ 6 21 14/ 5 19  23/ 10 33 SM6MIS
18. SM5CCT   8/ 6 14  8/ 6 14  16/ 12 28 SM5CCT
19. SA0BXV   11/ 0 11 11/ 0 11  22/ 0 22 SA0BXV
20. SM7IUN   9/ 1 10  9/ 1 10  18/ 2 20 SM7IUN
21. SM6IQD   8/ 0  8  7/ 0  7  12/ 0 12 SM6IQD
22. SM4SEF   5/ 1  6  5/ 1  6  8/ 1  9 SM4SEF
24. SM5BJT   4/ 0  4  2/ 0  2  3/ 0  3 SM5BJT
23. SM3R    1/ 0  1  1/ 0  1  2/ 0  2 SM3CBR


Klass B: Single Operator/QRP

        Antal QSO Godk. QSO  QSO-poäng     
Pl. Call    80/40 Tot 80/40 Tot  80/40 Tot Op.  
--- ---------- ----- --- ----- --- ------- --- ------

 1. SM7FDO   37/17 54 37/17 54  69/ 34 103 SM7FDO
 2. SM7BUA   42/10 52 41/10 51  74/ 18 92 SM7BUA
 3. SM5IMO   31/13 44 31/13 44  62/ 25 87 SM5IMO
 4. SM4EPR   21/ 1 22 20/ 1 21  38/ 1 39 SM4EPR
 5. SM4S    17/ 3 20 14/ 3 17  26/ 6 32 SM4EDK

CHECKLOG: SE5E (Op. SM5AJV)
Antal deltagare: 34 
Antal loggar: 31

Författare: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.