Viktig info från DL7 till klubbarna inom sjunde distriktet

 

DL7 Mats SM7DXQ under distriktsmötet i Kristianstad den 22 mars 2014.  FOTO Åke SM7NJD
DL7 Mats SM7DXQ under distriktsmötet i Kristianstad den 22 mars 2014.
FOTO Åke SM7NJD

Under lördagens (2014-03-22) distriktsmöte för sjunde distriktet i Kristianstad bad DL7, Mats SM7DXQ,  distriktets klubbar att skicka in information om vad som händer till honom. Det behövs för att distriktsledaren ska kunna följa med vad som händer inom distriktet. Det enklaste sättet att hålla distriktsledaren informerad är att infoga hans e-postadress i klubbens adresslista till de egna medlemmarna.


– Vi behöver också sammanställa aktuella e-post- och hemsidesadresser till alla radioklubbar i sjunde distriktet, säger Mats. Ska vi kunna nå ut med information till alla klubbar, så duger det inte att vi får en massa studs på utskicken.
Situationen 
blir inte enklare av den svenska ovanan att inte svara på e-post. Vi vet ibland inte ifall de mejl som inte studsar verkligen går till någon som längre har med klubben att göra. Vi måste kunna lita på våra sändlistor. Kvittera alltid mejl som du får.

Skicka in e-postadresser mm till distriktsledaren
– Jag vill be alla klubbar i distriktet att skicka in en e-postadress till klubbens postmottagare eller den som ska ta emot kallelser, information och liknande, säger Mats. Jag vill också att ni anger adress till klubbens hemsida på nätet, när klubben har en sådan.  Jag skulle också behöva ha telefonnummer till klubbens ordförande eller kontaktperson.

Repeatersamordning
En annan fråga som kom
upp under distriktsmötet handlade om behovet att kunna samordna frågor som rör klubbarnas repeatrar, till exempel frekvensval och sammanlänkning. Mötet uppdrog åt DL7 att utse en repeaterkoordinator för distriktet. Klubbar som har förslag på lämpliga personer uppmanas att snarast skicka in förslagen till DL7.
Inom samma härad ligger frågan om kontakter med klubbarnas repeateransvariga. För att aktualisera dessa kontaktuppgifter uppmanas klubbar som driver repeatrar att fylla i namn, e-postadress och telefonnummer till den repeateransvarige i svarskortet nedan.
Använd svarskortet
Kopiera gärna svarskortet nedan, klistra in det i ett mejl, fyll i uppgifterna och skicka det tillbaka till DL7 och SSA webbredaktion. Se mer information som finns på svarskortet.

Skicka in uppgifter på nya callsign direkt till vår QSL-mottagare
En annan sak som kom fram under mötet var att Uno SM7HPK, som är QSL-mottagare för distrikt sju, behöver få reda på vilka klubbar nyblivna radioamatörer hör till. Uno saknar idag den uppgiften för ett betydande antal radioamatörer. QSL som kommer in till dessa för Uno okända radioamatörer inte kan skickas vidare. Klubbarna uppmanas därför att uppdatera sina uppgifter så att inte QSL blir liggande. Mejla in klubbens uppgifter direkt till Uno.

==============================================

SVARSKORT

Kopiera svarskortet och klistra in det i ett ett mejl till DL7 och till SSA:s webbredaktion. Fyll i uppgifterna och klicka på sänd. Skicka in uppgifterna, om möjligt senast vecka 15 (2014-04-13).    Märk mejlet kontaktuppgifter.
DL7 tackar för hjälpen!

Uppgifter om klubben
Klubb:
Hemsida på nätet: http//www………..

Uppgifter om klubbens kontaktperson
Namn:
Bostadsadress:
Postnummer och postadress:
E-postadress:
Telefonnummer :

Uppgifter om klubbens repeateransvarige
Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:

Uppgifter om dej som lämnat uppgifterna (Ifall vi behöver fråga om något mer)
Namn:
E-post:
Telefonnummer:

 

 

Author: SM7DZV