SSA bulletin-kollega och/eller kollegor till SK7RGM

Under många år har SM7URN, Patrik sänt bulletinen på söndagsförmiddagar kl. 10:00 över SK7RGM Olofströmsrepeatern, i stort sett som ensam SK7SSA-operatör.

Vi söker med samlade krafter stadigvarande kollega och/eller kollegor för att fortsätta denna trevliga söndagstradition, i gott teamwork.

Vill du vara med i det kommande teamet? Kontaktuppgifter hittar du i SSA callbook.

Vi hörs! 73 de DL7 SM7HZK, Bo och SM7URN, Patrik

Author: SM7HZK-DL7