SK7HW,s årsmöte 2020-02-12…

Årsmöte hölls i klubbstugan onsdagen den 12:e februari.  Mötet samlade tjugo medlemmar.
Som ledamöter på två år omvaldes Mats Ljunggren SA7AHC (Vice ordförande) och Zeev Napadow SA7BWV (Ledamot)
På alla övriga poster omvaldes sittande medlemmar förutom val av Börje Haraldsson SM7PHS som ersättare för Max Vigna SA7AHE i valberedningen.

https://www.sk7hw.org/

Styrelsen och Funktionärer

Styrelsen  består för närvarande av följande personer

Ordförande: Bo Hasselquist SM7HZK

Vice ordförande: Mats Ljunggren SA7AHC

Sekreterare: Ulf Bergström SM7YLU

Kassör: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

Ledamot: Zeev Napadov SA7BWV

Funktionärer

Stugfodge: Sven-Åke Karlsson SM7EKU

QSL Manager: Anna Thilén SA7CEX och Christer Jönsson SM7DVF

Byggledare: Mats Ljunggren SA7AHC

Provförättare för SSA: Christer Ihregren SM7VMO

Utbildningsansvarig / Rekryteringsansvarig:  Bo Hasselquist SM7HZK

Revisor; Bertil Lydén SM7KPB och Anders Nyberg  SA7CDN

Revisor suppleant: Ingvar Lydén  SM7KPI

Valberedning: Anna Thilén SA7CEX / Börje Haraldsson SM7PHS

Hemsidesansvarig: Mats Ljunggren SA7AHC / Ulf Bergström SM7YLU

Author: SM7HZK-DL7