Ölands alla radioamatörer tillönskas God Jul och Gott Nytt 2021 …

Tiden går, men allt blir inte som man tänkt sig
Det senaste året har verkligen burit syn för sägen. Årsmöten som inte
hann genomföras före mitten av mars sköts upp på obestämd tid. Aktiviteter som planerats sedan länge ställdes in. År 2020 lär vi inte glömma i första taget.
Amatörradioklubbarna lärde sig under året att ordna föreningsmöten och föredrag på nätet. Radio on-the-air visade sig som väntat vara ett bra sätt att hålla kontakt med varandra utan att bära hem elaka virus.
Nödradio och repeaternät
SK7RN har byggt om våra tre repeaterstationer helt och bytt ut all logik. På det sättet har både kvalitet och driftsäkerhet blivit bättre. Peter
SM5GXQ har kopplat ihop oss med rikstäckande SVX-link och därigenom ökat såväl räckvidd som trafik på vårt analoga tvåmetersnät.
Minimalistisk Internationell Fyrhelg
Under den Internationella Fyrhelgen i augusti har Ölands Radioamatörer SK7RN aktiverat fyren Långe Erik vid Ölands Norra udde, varje år sedan 2006. Många radioamatörer har genom åren besökt och kört radio från den kända fyrplatsen. Under 2020 mäktade vi inte med att upprätthålla traditionen mer än under en dag. Vi hoppas på bättre lycka 2021.
Nu börjar vi planera för Remo testation för kortvåg
Vid SK7RN:s senaste föreningsmöte på nätet i början av december kom vi överens om att genomföra minst ett nät möte per månad, så länge pandemin pågår. Vid samma tillfälle väcktes också nytt liv i frågan om att bygga en Remo testation för kortvåg vid repeatersajten i Böda. En del polletter för den planeringen har redan börjat falla på plats.
Mycket är osäkert och mycket återstår att göra
Trots att allt som rör hälsoläget är ytterst osäkert är det ändå klart att Ölands alla Radioamatörer har många viktiga arbetsuppgifter framför sig. Nu gäller det att göra något bra av 2021.
15 lådor med nödradiostationer har anskaffats under året och står nu färdiga i förråd, klara för användning när kommunerna behöver ta våra tjänster i anspråk.
Tack för 2020!
Tack för det du gjorde för amatörradion under 2020, trots utbredd ohälsa och knackiga konditioner. Nu har vi gått in i en ny solcykel. Konditionerna är på väg uppåt och vaccinet är snart godkänt.
2021 blir bättre!

Böda i december 2020
Styrelsen för Ölands Radioamatörer genom
Erik SM7DZV, ordförande

Author: SM7HZK-DL7