Kursförslag från SSA……..

Här kommer det ett förslag från ett av SSA:s styrelsemöten för att öka utbildningsaktiviteten i klubbarna.

Förslaget är att ge bidrag till klubbar som har certifikatutbildning.
Beloppet kommer att baseras på antalet deltagare efter avslutad kurs.

Storlek på beloppet är inte bestämd än. Vi vill först o främst pejla intresset hos klubbar som idag inte har någon utbildningsverksamhet om ett bidrag från SSA per kursdeltagare skulle göra att fler klubbar börjar med en sådan kursverksamhet.?

Jag vill att alla intresserade klubbar i Distrikt 7 mejlar:  sm7hzk@telia.com om intresse finns för att vara med om detta och om det skulle innebära ökad kursverksamhet för att utbilda nya Radioamatörer.

//73-Bo Hasselquist/7HZK – DL7

Författare: SM7HZK-DL7