Info om Repeater SK7JD/R…

Med blixtens hastighet havererade all vår utrustning

Sommarens åskoväder 2019 drabbade klubben med dubbla åsknedslag.

Under försommaren så fick vi all utrustning i vår klubblokal havererad.

Sedan kom nästa nedslag i vår repeatermast, vilket fick till följd att vår Repeater DR1-X havererade.

Vi har under resten av sommaren försökt att återställa så mycket som möjligt av den havererade utrustningen.

Det har blivit en hel del nyinköp för att ersätta det som åskan tog. Vi har även själva kunnat reparera en del av den trasiga utrustningen.

Repeatern var inte mycket att göra åt så där blev det ett nyinköp.

Repeater SK7JD/R

Två meter — 145 MHz

Vår 2-metersrepeater kan du höra på följande frekvens:
145.675 MHz. Öppna repeatern med 1750-ton. Minusskift 600 kHz.

Utrustningen består av:

Yaesu DR-1X 50W ut

4st kavitetsfilter RX+TX

Antennerna består av 1st RX antenn och en separat TX antenn på ca 80 meter över havet.

Repeatern öppnas med 1750 Hz ton. Obs ingen subton.

Det går nu alldeles utmärkt att köra C4FM trafik över Repeatern.

Gå över i C4FM mode och ropa in så går detta ut digitalt via Repeatern.

Vill du köra vanlig FM trafik så öppnar du med 1750Hz ton och kör som vanligt.

Hälsningar

Tomas/SM7NST

Author: SM7HZK-DL7