Info/ kallelse till öppet styrelsemöte med Ölands Radioamatörer torsdagen den 6 september 2018….

Alla medlemmar och intresserade inbjuds till öppet styrelsemötet med Ölands Radioamatörer torsdagen den 6 september 2018. Vi håller till i IOGT/NTO-lokalen Östra Kyrkogatan 5 Borgholm. (Parkera bakom kyrkan. Huset ligger diagonalt över korsningen nordost om parkeringen.)

Mötet börjar klockan 18.30. Vi har fått förslag/möjligheter om att hyra en möjlig klubblokal i IOGT/NTO-huset. Vi kommer därför att besöka lokalen och senare avgöra ifall vi klarar av att hyra den.

Dagordning
Här kommer dagordning för styrelsemötet i morgon kväll:
ÖLANDS RADIOAMATÖRER FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSEMÖTE (FÖRSLAG) 2018-09-05

Föredragningslista vid styrelsemöte 2018-04-12
1 Mötet öppnas

i. Parentation ii. Förteckning av närvarande och röstberättigade.

iii. Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. iv. Val av sekreterare för mötet v.

Fastställande av dagordning

2 Fyllnadsval av sekreterare fram till nästa årsmöte

3 Föregående protokoll 4 Rapporter i. Information om Birger Erikssons SM7RWX begravning den 14 september i Ljuders kyrka.

ii. Årets verksamhet fram till nu.

1. Amatörradiokursen, uppföljningsheat.

2. Ej utförda uppgifter enl föregående styrelsemöte a. Klubbens eget informationsmaterial 3. Beställning personliga namnbrickor, t-tröjor, jackor/västar, QSL iii. Ekonomi 1. Ekonomisk redovisning

2. Medlemsläge. Beslut om åtgärder.

3. Inkommen faktura från Sveaskog 4. Betalningar webbhotell – SK7RN och SOCWA iv. Klubbens repeaternät

1. – Pågående arbeten

2. Ölands nödradionät. v. Repeatern SK7RFL i Algutsrum på 145.600 (R0)

1. Lägesrapport

2. Ekonomi

3. Sändning av SSA-bulletinen på söndagar klockan 09.00. vi. Extern information, hemsida och Facebook.

vii. PTS beslut om nya föreskrifter för amatörradio i Sverige.

5 Fråga om hyra av klubblokal i Borgholm i. Besök på platsen i samband med fikapaus.

6 Närmast förestående aktiviteter i. Ölands Skördefest

1. Medhjälpare till Enar vid Försvarsdagen i Stora Rör 29 september.

2. Medhjälpare till Erik 26 – 30 september.

ii. JOTA 20 och 21 oktober.

iii. Genomgång av planerade/beslutade aktiviteter fram till nästa årsmöte.

7 Fråga om eventuellt distriktsmöte i slutet av maj eller början av juni 2019

Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Förhandlingarna avslutas

Välkomna alla
73
Erik

 

Author: SM7HZK-DL7