Hej Ölands Radioamatörer …

Du inbjuds härmed att delta i ett möte på nätet med Ölands Radioamatörer SK7RN, med hjälp av videoprogramvaran Jitsi.
För att du ska kunna delta krävs att du har internetanslutning och att din utrustning har videokamera och mikrofon. Om du inte själv har den utrustning som krävs kanske du har möjligheter att ta hjälp av någon vän eller familjemedlem.

Videokonferensen kommer att hållas onsdag den 16 september med början klockan 1830.

Inbjudna gäster är Jörgen SM3FJF som kommer att inleda med att beskriva hur Jitsi fungerar i praktiken. Jörgen kommer också att berätta om hur Sundsvalls Radioamatörer använder Jitsi för att hålla klubbverksamheten igång. SK3BG startar till exempel en nybörjarkurs för blivande radioamatörer den 5 oktober. Inbjuden är även DL7 Bosse SM7HZK för information om aktuella frågor inom SSA och det kommande årsmötet.

Efter det har jag tänkt att vi ska genomföra ett medlemsmöte för att  summera den verksamhet som förekommit sedan årsmötet samt diskutera eventuella kommande aktiviteter samt hur vi lämpligen kan fortsätta framöver.  Rent formellt blir det som vanligt ett öppet styrelsemöte, där alla medlemmar som kan och vill deltar.

Meddela om du vill och kan  delta
Meddela mej via e-post, helst senast midnatt den 15 september, att du vill/kan delta i konferensen. Under onsdagen kommer jag då att skicka till dej en länk som både ger dej tillgång till själva videokonferensen och en kryptogrupp som hindrar obehöriga att komma in. Länken kommer att börja https://jitsi.sm2ampr.net/sk7rn_2020-09-16_[följt av en kryptogrupp]. Klistra in länken som du får i din webbläsare (helst Chrome) eller i appen i din surfplatta eller smarta telefon.

Läs mer Om Jitsi och det kan användas
I Amatörradionyheterna finns beskrivning av hur man använder Jitsi. Länk till beskrivningen:
https://www.hamnews.se/2020/04/12/jitsi-ett-enkelt-och-sakert-alternativ-for-allasom-vill-delta-i-eller-genomfora-videokonferenser/

Sundsvalls radioamatörer har regelbundna klubbmöten varje tisdagskväll med hjälp av Jitsi. Alla deltagarna sitter hemma men har full kontroll på allt som händer och kan delta i alla beslut och lyssna till de programpunkter och föredrag som förekommer. Sundsvalls Radioamatörer SK3BG har en instruktion på sin hemsida som gör att man lätt kan delta i webbkonferenserna/klubbmötena. Länken till deras information:
http://wp.sk3bg.se/klubbinfo/videokonferensinstallningar/

Jag räknar med att finnas tillgänglig från klockan 17.30 den 16 september för att hjälpa och ge instruktioner till deltagare som har svårt att koppla upp sig mot Jitsi.
Ring mej gärna om något är oklart.

73
Erik
SM7DZV

 

Author: SM7HZK-DL7