Hej Ölands Radioamatörer…

Vid förra videoträffen bestämde vi att ha ett nytt möte ikväll, torsdag den 14 januari klockan 18:30. Jag hoppas ni har uppmärksammat informationen på klubbens hemsida.
Inloggningslänk kommer via e-post klockan 17:30, en timme före mötet.

Kvällens möte
Kvällens möte kommer bland annat att handla om telegrafiavrostning och om förutsättningarna för att öppna en remotestation för kortvåg. Inloggningslänk till klubbens medlemmar via e-post.

Dagordning/Program

Klubbens ekonomi
Vår ekonomi är lindrigt uttryck ansträngd. Vi har ansökt om anslag till vårt repeater- och nödradionät till en stiftelse, men vi har inga indikationer på om den kommer att bifallas eller ej. Skulle vi få pengar den vägen så vore klubbens ekonomiska svårigheter undanröjda.

Medlemssituationen
Ungefär hälften av medlemsavgifterna är obetalda i dagsläget. Det är därför angeläget att medlemmar som vet med sig att inte ha betalat avgifterna gör det snarast möjligt. Årsavgiften är 250 kronor och betalas till bankgiro 413-4797 eller Swish 123 232 48 61.

Valberedningen
Valberedningen inför vårt arbete har börjat sitt arbete.

Klubblokalen.
Rapport om vad som gjort fram tills nu.

SOCWA-rapport
Socwa 2021 pågår för fullt. Förstapriset från Limmared har levererats till oss.

Telegrafiavrostning
Information om telegrafiavrostning On-The-Air under våren. Början en vecka in i februari. Handledare Mats SM7BUA och Erik SM7DZV.

Remotestation för kortvåg
Diskussion kring möjligheterna att sätta upp en remotestation för kortvåg SSB vid sajten i Böda.
Ett första steg är att Enar SM7MQE och jag kommer att sätta upp en antenn och en radiostation vid repeatersajten i Böda för att se om miljön är tillräckligt störningsfri. Vi är, som en del av er vet, granne med en stor telefonbas med flera olika sändare. Skulle det visa sig att miljön vid sajten i Böda är så störd att vi inte kan köra kortvåg från hyddan i Böda blir vårt andrahandsalternativ att undersöka möjligheterna att placera den tänkta remotestationen vid repeatersajten i Borgholm.

Inbjuden gäst: Janne SM5SUH
Janne kommer att demonstrera hur en remotestation som är byggd på Rasberry Pi ser ut och fungerar. Han kommer också att översiktligt beskriva hur man kan sätta upp en remotestation: vad som krävs rent tekniskt, vad olika alternativ kostar och vilka möjligheter och begränsningar som är förenade med olika lösningar.
Lägg märke till att Jannes presentation kommer inte att vara någon utbildning. Detaljfrågor om teknik och lösningar på olika tekniska spörsmål ingår inte i kvällens övning utan får lösas efter hand som de uppstår.

Om kvällens videomöte — Ordna utrustningen så att du kan delta!
Försök ordna kamera och mikrofon till era datorer, så att ni kan vara med. Det går också att delta om man laddar ned Jitsi-appen till mobiltelefonen eller surfbrädan. Det behövs ingen kamera för att delta, det räcker med mikrofon för att alla ska kunna höra vad du har att säga. Börja med att ange ditt namn, så att alla ser vem du är. Vi kan inte ha anonyma deltagare med på våra videomöten.

När jag skickar inloggningslänken och öppnar mötet kommer jag att stänga av alla mikrofoner och kameror. Var och en som går in i mötet får själv aktivera sin mikrofon och sin kamera. Genom att ha mikrofonen avstängd, när man inte själv ska säga något undviker man en massa störande bakgrundsljud. För Jitsi från dator fungerar mellanslagstangenten som PTT. För att spara bandbredd kan det vara bra att stänga av webbkameran. Det viktiga är ju att den som har ordet har kameran igång.

Välkommen i kväll, 73
Erik SM7DZV Ordförande.

 

Author: SM7HZK-DL7