Hej Ölands Radioamatörer…

Dags betala medlemsavgift för år 2021
Verksamheten under 2020 blev inte alls det vi hade skrivit in i den verksamhetsplan som antogs av vårt årsmöte. Men vi har gjort en hel del — utan att bidra till smittspridning. Trots årets prövningar hoppas styrelsen  att ditt intresse för radioteknik och amatörradio består och att du vill fortsätta att vara medlem i klubben, och nu är det dags att betala årsavgiften för nästa år, 2021.

Ange din anropssignal på betalningen
Årsmötet beslutade att avgiften ska vara 250 kronor. Betala till Ölands Radioamatörer, bankgiro 413-4797 eller Swicha till 123 232 48 61. Ett par medlemmar som tillkom sent i höst har redan betalat avgiften för nästa år och de kan bortse från den här uppmaningen. Glöm inte att ange din anropssignal på betalningen.

Om du inte längre skulle vilja vara medlem i Ölands Radioamatörer ber jag dej att så snart som möjligt skicka ett mejl tillbaka och tala om det. Du kommer då i fortsättningen att slippa påstötningar om att betala årsavgift.

Uppbyggnad av nödradionätet
Coronapandemin har medfört att i stort sett all vår mötesverksamhet upphört efter årsmötet. Det som pågick under sommaren var en intensiv utbyggnad och intrimning av vårt repeaternät, som nu fungerar enastående bra. Vi har också börjat att med sponsorhjälp bygga upp vår egen uppsättning av radiostationer för nödradionätet. Vi har 15 kompletta radiostationer som ska användas när vi blir ut larmande av kommunerna på Öland. Lådorna kostar 5000 kronor styck och vi har hittills fått in pengar så vi kunnat betala fyra av dem. Vi har träffat en representant för vår bank och fått råd om hur vi ska lägga upp sponsoravtal. Vi arbetar också med anslagsframställningar till en stiftelse, varifrån vi hoppas på stöd.

Det här har vi gjort hittills under Corona – året :
övrigt har vi i begränsad utsträckning genomfört Internationella Fyrhelgen vid Långe Erik på  Ölands norra udde, vi har visat amatörradio vid Bödasågens Allhandel under årets Höstweekend, det vill säga helgen när Ölands Skördefest normalt brukar genomföras, och medlemmar ur klubben har hållit i årets JOTA/JOTI tillsammans med Färjestadens Scoutkår. Varje söndag läser klubben, dvs. Åke SM7NJD eller Erik SM7DZV, SSA-bulletinen på Ölands repeaternät och vi har idag mellan 20 och 35 incheckningar varje vecka.

Det här gör vi och det här planerar vi under den närmaste tiden
Det vi planerar nu är höstens Radiolördag, den 21 november, när vi dels ska genomföra utbildning på våra radiostationerna i våra nödradiolådor, dels göra sambandsprov med nödradiostationerna utplacerade på olika platser på Öland. 2020 har inte blivit något vanligt år. Amatörradiotrafik har visat sig vara en aktivitet som kunnat hållas igång utan risk för smittspridning. Varje söndag läser klubben, dvs. Åke SM7NJD eller Erik SM7DZV, SSA-bulletinen på Ölands repeaternät och vi har idag mellan 20 och 35 incheckningar varje vecka.  Under sommaren, när inga bulletiner publicerades, höll vi igång stora tvåmetersringar över repeatrarna, på samma tider som bulletinerna annars skulle ha sänts. På kortvåg, 80 meter LSB,  håller vi igång Ölandsringen måndag till och med fredag varje vecka  klockan 0900 på 3637 kHz. Vi brukar vara mellan sex och åtta deltagare i ringen varje dag. En e-postfråga, om vi skulle försöka träffas på nätet, fick nästan inga svar alls. Eftersom intresset var nära noll gick vi inte vidare med den tanken. Skicka ett mejl och tala om ifall du är intresserad, så tar vi upp frågan igen.

73/Erik – SM7DZV

Author: SM7HZK-DL7