SK7RN repeaternät …


 SK7RN – Rubrik -Beskrivning – https://www.sk7rn.se/

SK7RN repeaternät består av 3 repeatrar:Böda – North – R6 – 145,750
Borgholm – Center – R2x – 145,6625
Mörbylånga – South – R1 – 145,625
Sedan 2020-06-15 är alla tre repeatrarna uppgraderade till SvxLink.
Repeatrarna är var för sig fristående, men sammankopplade med hjälp av analoga 70 cm länkar.

 • Lokal repeater startas med
  • 1750 Hz i 250 ms
  • 79,7 Hz subton i 1000ms – men det krävs inte subton för att kunna köra repeatern
  • DTMF *.
 • Repeatern startar efter att PTT släppts.
 • Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: ”SK7RN Repeater”, följt av South | Center | North.
  • Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.
 • Vid första sändningspass på den nu startade lokala repeatern, startas även de andra två repeatrarna.
  • Talet släpps igenom och identifiering enligt ovan sker efter sändningspasset.
 • Det finns olika tonkaraktärer som anger vilken repeater som senaste sändning kom ifrån.
  • Denna signalering sker med Morse i relativt hög takt med frekvensen 1760 Hz. Nivån på denna ton är starkt dämpad för att inte störa för mycket.
  • Sändning från den egna repeatern indikeras med ett enkelt pip, eller bokstaven ”E”.
  • Sändning från annan repeater indikeras med
   • ”S” för Mörbylånga
   • ”C” för Borgholm
   • ”N” för Böda
   • ”A” för SK7RFL (Algutsrum)
   • ”G” för SM5GXQ
   • ”D” för DMR
   • ”BN” för SK5BN Norrköping
   • ”EL” för EchoLink
 • Efter varje sändningspass kommer en ton, 440 Hz i 100ms – fördröjd 600 ms.
  • Man behöver inte alltid invänta denna ton, men det rekommenderas.
  • Repeatern kommer även att identifiera sig var 20:e minut i samband med detta.
SK7RN har ingen EchoLink.

 • Däremot kommer trafik att kunna höras när SK7RN är länkad till SK7RFL vid bulletinsändning.
SK7RN är uppkopplad mot den svenska SvxReflector-kedjan.

 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg.

TalgruppBeskrivningReflektor24024072407324078240736487826

Samtliga anslutna repeatrar i Sverige Ostkust-länken
SM7
Kalmar län (inofficiell än så länge)
SK7RFL – SK7RN
Egen talgrupp
Egen talgrupp SK7RFL
SK7RFL – SK7RN
SK7RFL EchoLink
SK7RFL DMR-brygga
Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.

 • Om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO eller av trafik på någon annan talgrupp, händer ingenting.
 • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående QSO.
Talgrupp för utgående anrop väljs fn manuellt med DTMF (91tg).
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.

 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Nu sker även en automatisk QSY efter 5 minuter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.

 • Under den tiden är repeatern ”låst” till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SK7RN monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.

 • Uppkoppling sker efter första sändningspasset på SK7RN.

Author: SM7HZK-DL7