Tronskifte i SK5LF Linköping Östra

 

Vid årsmötet hos RK Östra (SK5LF) valdes ny ordförande efter SM5YNB Göran Friberg som innehaft posten sedan klubbens bildades 2008. Göran avtackades med blommor och diplom av sin efterträdare SA0RAG Rolf Ragnarsson.

SM5YNB / Göran och SA0RAG / Rolf 

Klubben har sitt QTH i Malmslätt/Kärna utanför Linköping, där man delar lokal med Kärna Scoutkår och även arbetar tillsammans med YOTA/YOTI under höstarna. Klubben träffas regelbundet var fjortonde dag med föredrag och sociala aktiviteter. Årligen genomför man en publik Field Day vid Nationaldagsfirandet den 6 juni.

Klubbens inriktning är i huvudsak samband och utbildning av nya radioamatörer genom certifikatskurser. Den nye ordföranden Rolf Ragnarsson har sin dagliga gärning vid FOI i Linköping och veckopendlar från bostaden i Stockholm och ser med tillförsikt och viss skräckblandad förtjusning fram på sitt nya uppdrag. Han låter även hälsa att vidare information om verksamheten i RK Östra kan erhållas på hemsidan www.sk5lf.se och att alla intresserade är hjärtligt välkomna till klubbens aktiviteter och föredrag.

Vid Pennan SM5BVV/Morgan DL5.

Författare: SM5YRA