SK5SM = smådatorer

I början a mars hade man hos SK5SM = Motala Sändaramatörer en föreläsning om små datorer som Raspberry PI och Hallonpaj.

Hallonpaj och andra smådatorer

Jonny SM5COI har inte bara amatörradio som intresse utan även stor experimentlusta med Rasperry Pi och Arduino kortdatorer. Vid ett välbesökt Öppet Hus fick vi en genomgång av olika modeller och vad de kan användas till.


Jonny visar olika versioner av RasperryPi. I det här faller visas en SDR-mottagare.

Raspberry Pi är en enkortsdator som har utvecklas av det brittiska företaget Raspberry Pi Foundation. Kortet har ungefär samma storlek som ett kreditkort liknande den som används av många smarttelefoner. Datorn finns i flera versioner:

Raspberry Pi Modell A, Modell A+, Modell B, Modell B+
Raspberry Pi 2 Modell B
Raspberry Pi 3 Modell B
Raspberry Pi 3 Modell B+
Raspberry Pi 4 Modell B
Raspberry Pi Zero

En av de stora skillnaderna mellan A-modellerna och B-modellerna är att de senare har en Ethernet-anslutningsport för nätverk, medan A-modellerna behöver en USB-adapter för förbindelse med till exempel internet.

Arduino är ett mikrokontrollerkort som är öppen hårdvara för att göra elektronikanvändning mer tillgänglig.


Stort intresse för möjligheterna med Rasperry PI. 

Det var extra fascinerande att se den mängd av tillbehör som finns till båda fabrikaten. Inte bara radiorelaterat utan i stort all form av styrning och reglering.


DB6KT Thomas Kvenkel gästade oss. Han har en sommarstuga i Grytgöl och är också väldigt aktiv med olika Rasperry Pi -setuper i form av grupp-repeatrar i området där han bor i Hainichen (väster om Dresden i Sydtyskland). Här demonstrerade Thomas DMR med en DMR-hub.

Källa: SK5SM hemsida

 

Author: SM5YRA