SK5AA – eQRZ april 2023

Påsknumret av eQRZ har kommit ut förra veckan. Ni kan ladda ner den genom att klicka på bilden här nere.

Ladda ner senaste eQRZ = klicka på bilden!

Vi tackar SM5KRI/Krister som skickar informationen varje månad!

SK5AA firar 80 år 2023!

Man har specialsignalen 8S80AA + medlemmar kör med sina egna anropssignaler så att man kan köra ihop VRK 80 jubileumsdiplomet.

Klicka på en av länkarna här uppe så hittar ni mer information.

Author: SM5YRA