Västerås Radioklubb 80 år

Nästa år, 2023, firar Västerås Radioklubb 80 år. Detta gör oss till en av landets äldsta klubbar, vilket vi givetvis tänker fira. VRK kommer under hela året att använda vårt nya specialcall – 8S80AA – som kommer att aktiveras av VRK:s medlemmar. Vi kommer att finnas på alla modes, och på alla band, och givetvis kommer vi även att försöka köra ett stort antal contests med det.

Länk till 8S80AA = klicka på bilden.

För diplomjägarna finns det också en möjlighet att köra ihop tillräckligt med poäng för att få vårt fina specialdiplom. Vi kommer att godkänna kontakter på samtliga band, från 6M till 160M, och man väljer själv vilket mode man vill köra oss på. Det går också att kombinera olika modes på valfria band. Grundkravet är att köra ihop 80 poäng, där varje medlem ger 2p per band och 8S80AA ger 5p per band. Vilka medlemmarna är kommer att annonseras ut på klubbens hemsida. Det är också där du hittar utförliga regler och övrig information om vårt jubileum. Adressen till hemsidan är www.sk5aa.se

Övriga frågor rörande diplomet hänvisas till mejladressen

Hälsar

Peter SM5GMZ

Author: SM5YRA