Info från valberedningen

Valberedningen i 5-e distriktet söker ny DL.

Vi önskar ditt förslag på kandidat inför 2022-års distriktsmöte, med val av distriktsledare på 2 år.

Nuvarande DL5 SM5BVV har avböjt omval efter minst 10 års ”tjänstgöring”.

 

Kontakta gärna någon av oss i valberedningen via e-post enligt nedan.

SM5BMK/Anders, SM5KFL/Lasse,

Tid och plats för kommande distriktsmöte kommer att meddelas av nuvarande DL5, SM5BVV/Morgan.

73 de SM5BMK/Anders

Author: SM5YRA