i Rampljuset – SM5TJH

Alldeles för länge jag la ut ett nytt ”i Rampljuset”
SM5TJH/Janne har legat ett bra tag på mitt skrivbord…

Nu hoppar vi ombord Jannes båt och följer hans resa inom sjöfart, tele- och radiokommunikation.

Hur det började

Intresse för radion kom tidigt. Redan som 8-åring lyssnade SM5TJH/Janne på utländska rundradiostationer på familjens stora radiogrammofon. Den täckte även fartygsbanden mellan 1,6 – 3,5 MHz där det fanns gott om telefonsamtal att lyssna på, eftersom det då var det enda sättet att kommunicera mellan fartyg och telefoner i land.

Länk till Hallicrafters (Bild: RigPix)

När Janne var tolv år gammal köpte han sin första nya trafikmottagare, en Hallicrafters SX-110 på ELFA Radio och Television, och blev lycklig när han på 1890 kHz hörde en brusfri AM-station. Det var Scheveningen Radio/PCH, som då var en av Europas största kustradiostationer. Janne upprättade en logg och efter den första loggförda stationen skrevs i loggen ett 100-tal olika telefonsamtal.

En yngre version av SM5TJH med uniformsmössa.

Sjöben

Uppvuxen på en sjötomt på Lidingö vid inloppet till Stockholms hamn med fritidsbåtar och sjöscouting, var sjöfartsintresset väckt. ”Min bror och jag åkte ofta ut familjens småbåtar för att möta Finlandsbåtarnas svall och fartygsbefälen lärde sig snart att känna igen oss. Under kommande vinter blev det rutin att vi blinkade med husets ytterbelysning varje gång dom passerade och dom svarade så glatt med blinkningar. En dag tog vi oss in till storstaden för att försöka ta oss ombord på en av Finlandsbåtarna vid Skeppsbron. Fartyget överstyrman kände igen oss, välkomnade oss och visade fartygets alla utrymmen.”

SM5TJH till sjöss i handelsflottan

Janne berättar vidare att ”under pojkåren fick jag och min lillebror också åka med SS BORE 3. Det blev ett 20-tal resor när vi fick vara på bryggan hur mycket vi ville. Som 10-åring fick jag styra fartyget genom skärgården, en gång blev det fem timmar i sträck. Även radiotelegrafisten fick stå ut med mig under många resor. Under en sommar fick jag prya på Stavsnäs radio/SDH och då blev det många anrop och samtalsbeställningar.”

Fartyg

1959 tog Janne som 13 åring sitt Allmänt radiotelefonistcertifikat, han var då Sveriges yngste provtagare. Vinter 1959 under en skolledig period mönstrade han ombord SS Freja, och året efter på isbrytaren SS Sankt Erik och tjänstgjorde som radiooperatör. Blev en del fartyg innan Janne pluggade på Härnösands sjöbefälsskolan mellan 1966–1967.

Janne jobbade ombord ångfartyget ”Bore III”

Sedan dess har det nästan hela tiden varit olika arbete inom sjöfartssektorn. Från matros till befälhavare på dykfartyg, tankbåt, passagerare- och taxibåtar. Även egen rörelse inom taxibåtar med hemmabas Stavsnäs har det blivit, ibland tillsammans med arbetet som driftledare hos SOS Alarm i Stockholm.

Sambandscentralen

Intressant är berättelsen om firman Sambandscentralen som Janne och hans fru och några kompisar startade. Dom köpte en kommersiell komradio på 33 MHz med en av Stor-Stockholms bästa antennplatser. Vi hade komradio i våra bilar och började tipsa tidningarna om olyckor med mera. Efter några månader fick vi förfrågan om vi kunde sköta telefon- och radiopassning åt några företag som hade tröttnat på att använda PR-radio. Bland företagen som vara abonnenter fanns jourverksamhet inom bilbärgning, dykeri, låsöppning och VVS. Verksamheten expanderade och efter några år blev det AB – Sambandscentralen i Stockholm AB – där vi var fem anställda och med 150 abonnenter. Man körde med 4 kanaler på 33 MHz, 2 kanaler på 72 MHz samt Maritim på VHF 156 MHz.

Verksamheten omfattade nu även limousinebilar, taxibilar och turistbussar. När det blev körigt fick man även hoppa in och köra. Dessutom hade vi filialer på ett 10-tal platser i Sverige bland annat i Norrköping.

Efter några år fick vi även tillstånd att koppla samtal över radio. Men där fick vi också konkurrens. Det hela blev olönsamt, varför vi efter fem år sålde företaget. Verksamheten övergick så småningom till Kinneviks gruppen, vilket idag är COMVIQ – där jag sedan var anställd några år. Radiotrafiken kom nu att handla om 12 kanaler i 461 MHz-bandet. Därefter blev det taxibilsrörelse och bussbransch.

I statens tjänst

Sedan 1990 var det Sjöfartsverket som arbetsgivare. Även här var det mycket radio inblandat. Allt från drift- och arbetsledare för bland annat trafikoperatörer, sjöräddningshandläggare, SAR-instruktör och medverkade med teknikutveckling av nya Flyg- och sjöräddningscentralen. Men också kustradionätet och utbildning inom sjöfartsradiocertifikaten ROC (=Restricted Operators Cert-VHF) och GOC (=General Operators Certifikat VHF/HF/Satellit.) Jag är fortfarande förhörs förrättare åt NFB (=Nämnden för Båtlivsutbildning) för maritima radio operatörscertifikaten SRC och LRC.

SM5TJH – till sjöss för Sjöfartsverket

Amatörradio

Några fria kvällar utnyttjades för en amatörradiokurs. Därefter blev det ett engagemang i styrelsen för föreningen Stockholms Radio Amatörer SRA med stationssignalen SK0AR och i styrelsen för Stockholms Skärgårds Sändare Amatörer SSSA med stationssignalen SK0KM.
1992 gick flyttlasset från Värmdö till Norrköping där det efter några år blev ordförandeskap i Norrköpings Radioklubb med signalen SK5BN. Har varit distriktsledare och därefter vice.

 FRO

Medlem i FRO sedan 70-talet. 2019 blev det ett stort radiosamband med FRO i Norrköping tillsammans med Femdagarsorienteringen – O-ringen. Det blev en hel del jobb med projekteringen för SM5TJH/Janne och medlemmar i FRO. Vid varje aktivitet hade man 3 digitala radiokanaler. Dessutom var 9 till 11 repeatrar i gång hela tiden. Efter alla förberedelser var det orienteraringsfunktionärerna som själv körde radiotrafiken ute på fältet till FRO´s radiooperatörer.

J79TJH

En av mina kompisar SM5AWU/Göran och jag åkte till Dominica 2015 för att just kör radio i 3 veckor.
Vi provade olika trådantenner, och hade dagliga kontakter med Sverige. På dagarna blev det en del bilutflykter och bad 27–28 grader i vattnet och luften.

Radio körande nu

Eftersom jag bor i centrala Norrköping utan antenn möjligheter, kör jag fjärrstyrt med remoterig utrustning, till stationen vid fritidshuset som har ett flertal trådantenner. Jag har tidigare jagat DXCC, men har tappat intresset, men har hittills fått ihop dryg 230 DXCC-områden. Körde även många år VHF tester i 15 år.

Remoterig  länk = klicka!

Jag kör numera FONI, jag vill höra den jag pratar med. Radioaktivitet numera är dagligen bl.a. genom radionätet Norrköpingsringen kl. 08:45 på 3632,5. OSK-Oceanseglingsklubben radionät på bl.a. 14325 kHz kör han tillsammans med SM5DXJ/Mats. Men det blir även en del SMSS, SMFF och kommunjakten-SM290 som jagas eller aktiveras.

På min fråga vilken utmaning har vi framför oss som radioamatör? Är svaret: ”Intressera och rekrytera nya amatörer osv. Vi borde bredda intresset som dator-och radioklubbar, med motiveringen att använda radio som alternativ (komplement) till internet.

Jag tacka så mycket Janne att du ställde upp för denna ”i Rampljuset”

Källa bland annat: December 2004. Web-QRZ nummer 3

 

Författare: SM5YRA