Distriktsmöte 7 April kl 19.00 (Jitsi)

Medlemmarna i 4 Distriktet kallas till möte via Jitsi

https://meet.jit.si/SSADistrikt4möte

När ni loggar in gör det med anropssignal, använd inte kamera om ni har dålig bandbred.

Distrikt 4 Möte

Onsdagen 7 April  2021

Klockan 19.00   JITSI Meet

Dagordning D4 möte

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Mötesordförande DL4 Lars Pettersson SM4IVE
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Mötets utlysande i tid (QTC, SSA.se samt bullen)
 • 5 Val av protokolljusterare
 • 6 Fastställande av dagordningen
 • 7 Godkännande av föregående mötesprotokoll
 • 8 Styrelse protokoll SSA
 • 9 Rapport från klubbarna Aktiviteter?
 • 10 Inför årsmötet 24 April 2021
 • 11 Övriga frågor
 • 12 Värdklubb för nästa möte W län Dådran?
 • 13 Mötets avslut

 

Författare: SM4IVE