Distriktsmöte 26 September 2020

Medlemmarna i 4 Distriktet kallas till möte.

Vi träffas i Mosjö Församlingshem.

Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro

Kaffe/te/dricka med smörgås serveras från klockan 10.00.
Inlotsning på 145.712 MHz över repeatern SK4TL
Mötet börjar klockan 11.00.  med val av ordförande på 2 år

Tänk på smittorisken och håll god hygien . lokalen har gott om utrymme så tänk på avståndet.

Välkommna  SM4IVE DL4

Författare: SM4IVE