Vårmötet i Sundsvall – Tack Alla!

Jag vill å projektgruppens vägnar; Markku, Erik, Tomas och jag själv, framföra en hälsning och Tack för att ni gjorde Vår konferensen till en riktigt bra tillställning!

Stort Tack till Jens, Jonas och Bernt som bidrog med intressanta och inspirerande föredrag.

Alla i SK3BG; Kent, SK3BG’s ordförande,  som lät oss vara i era lokaler. SK3BG’s Markku, Erik, Jörgen, Christer och Tomas ska också ha en stor eloge för sina bidrag. Ett Tack också till alla medlemmar som hjälpte till och även deltog.

Tomas presentation om klubbens arbete med nödsamband var väldigt intressant. Bredden i det man gör i klubben är imponerande!

Vi må hedra Jörgen och Christer för deras lång långa insats inom utbildning och certifiering av nya radioamatörer.

Stort Tack till Er alla!

Vi hade ett stort deltagande. På plats var det om jag räknat rätt 23 deltagare. På Jitsin var det 14-16 unika besökare. Otroligt kul att kunna samla så många på ett möte fysiskt och Jitsi fortsätter vara ett viktigt verktyg för att sprida information. Vi hade vår mest långväga besökare i Varberg. Självfallet var Anders, SM3GT, som följer klubben och distriktet med oss, Tack Anders.

Vi kommer nu att sammanställa allt material och publicera detta på distrikt 3 sidan på ssa.se. Håll utkik efter det om någon veckas tid.

73, Hälsningar, Johan, SA3BYC, vice DL3

 

Author: SA3BYC