SK3T-Aktiverar Agön under IOTA testen

SK0MT gör en Ö-expedition till Angön 2023-07-27 — 31 under IOTA testen som Multi2 high power station.

EU-176 Gävleborg County group, ARLHS: SWE 001 & SWE 078, SMFF 2019, Grid: JP81rrn

De tappra tre operatörerna är: Palle SA0BYP, Thomas SM0CXU and Mel/Claes SM0MPV.

Lycka till!

Hälsar Johan, BYC, DL3

Author: SA3BYC