Lokala QTC – Bullen SK3SSA söndag 13 mars

Vi hade ett par lokala QTC i Bulletinen idag, söndag 13 mars. Tänker lägga ut dem här så kan man läsa dem i efterhand om något är oklart.  Så här kommer de första två lokala QTC’na från distriktsledningen i SM3.

 

Inlägg till  Bullen – Lokalt QTC i SK3SSA

Datum för publicering (vecka/datum):   V10 / 13 mars

Författare:  Johan, SA3BYC, vice DL3

 Ämne:  Bahnhof om Ukraina sändningar

Ni har kanske läst att Internetbolaget Bahnhof gått ut och uppmanat svenska radioamatörer att starta utsändningar på ryska. SSA’s ordförande Jens Zander svarade Bahnhofs VD i torsdags den 10 mars. Hans svar finns att läsa på www.ssa.se Där konstaterar han att det strider mot gällande regelverk och därför är det inte något SSA kan stödja. Läs gärna brevet på ssa.se för att förstå föreningens ställningstagande.

Ämne:   Den pågående Kommunjakten

Som ni säkert hört på banden har kommunjakten startat om i en ny upplaga. På sajten www.sk6ei.se kan man hitta mer information. Det är hög aktivitet på främst 80 och 40m, men även 160 och 60m. Man kör främst SSB och vi har från SM3GSK, Classe i Söråker, fått en uppmaning att sprida budskapet att det borde köras mer CW.  Det budskapet sprider vi gärna. Så är du telegrafikunnig, kör kommunjakten och dessutom från distrikt 3, kör gärna mer CW!

 

Author: SA3BYC