Inbjudan till distrikt 3 höstmöte i Sollefteå

Plats: FRO lokalen i Sollefteå. Till vilken det skyltas och lotsas in via repeater på R2.
När: lördag 3’e oktober 10 – 14:30 ungefär.
Vilka: Klubbar och medlemmar i distrikt 3.

Av tradition har vi i distrikt 3 haft både vår och höstmöte. I SSAs stadgar är det sagt ett distriktsmöte per år. För oss i 3’dje distriktet som skall välja DL och valberedning på våren, blir ju detta vårt ”riktiga” distriktsmöte.

Men traditionen med ett höstmöte tycker jag som nybliven DL är trevlig och tycker gott att vi kan fortsätta med det. Dock så kan vi ju då släppa lite på formaliteten och se det mer som en trevlig tradition. En möjlighet att träffas och utbyta tankar och planer mellan klubbarna och medlemmarna i distriktet.

Lokalen har plats för ca 25 sittande och då håller vi de avstånd som rekommenderas med tanke på covid-19. Det kommer finnas tillgång till handsprit och möjlighet att tvätta händerna. Vi tar självklart all hänsyn vi kan till de som är oroliga och håller avstånd.

För att ge så många som möjligt en chans att följa med i mötet kommer vi att koppla upp oss via Jitsi och sända mötet den vägen. Är du/ni intresserade av att delta så sänd ett mail så kommer vi att sända den länk ni ska använda.

Mer information finns på SSAs hemsida, i vårt forum och på distriktssidorna. Fram till mötet kommer också senaste nytt i de Bullar som sänds de närmaste veckorna före mötet.

För de som tänker närvara på plats vill vi ha en föranmälan. Detta för att kunna se till att vi håller avstånd och för att planera för mat och kaffe.

Frågor och anmälan för ”vi kommer dit” och loppisen. Kontakta DL3, SA3BYC/Johan. 0709-404092, sa3byc@contester.se Jag svarar efter bästa förmåga och ser till att samordna och dela informationen i organisationskommittén.

Välkomna hälsar FRO SL3ZYE och Sollefteå Radioklubb SK3EK

SM3GHE/Nils och SM3YKF/Kenth.

 

Mötesagenda

1. 10:00 Samling och försnack, kaffe och smörgås. Liten improviserad loppis (maila om du tänker sälja, då får vi en hum om hur många det blir). Ute om vädret är snällt, inne om det är trist

2. 11:00 Mötets öppnande – Nils & Kenth.

3. 11:15 Vi utser en mötesledare för ordningens skull och en sekreterare så vi inte glömmer något viktigt.

4. 11:20 DL3 informerar:
a. Distriktsledarens roll och uppgifter.
b. Aktuella frågor inom SSA.
c. Distriktsmöte våren 2021 – Val av DL och Valberedning.

5. 11:45 Valberedningen informerar: SM3EXM, Erik, SK3BG – Sundsvall.

6. 12:00 Klubbarna informerar – På plats & Jitsi: Vi ber klubbarna i distriktet förbereda en kort presentation. Fokus, med tanke på Covid epidemin, hur detta har påverkat verksamheten. Har ni utvecklat alternativa sätt att träffas?

Hur ser ni på de närmaste 6 – 12 månaderna? Har det trots situationen hänt något annat intressant i klubben? Utbildning, något på gång?

7. 13:00 Övriga frågor – Alla.

8. 13:30 Gemensam lunch, fortsatt loppis och diskussion. Vi har kallskuret att bjuda på: rostbiff, kalkon och potatissallad. Samt en grönsallad, smör, bröd och dryck.

9. 14:30 Mötets avslutande – Nils & Kenth.

 

FRO lokalen i Sollefteå. Till vilken det skyltas och lotsas in via repeater på R2.

Tjärnmyren Sollefteå.JPG

 

Författare: SA3BYC