SK3GK – Gävle har månadsmöte med föredrag 7 oktober

Jag vidarebefordrar från Gävle en inbjudan till medlemmarna om månadsmöte. Vill du som medlem delta via Jitsi och inte redan har fått Jitsi länken så kontakta Martin, SA3ARQ.

Onsdagen den 7 klockan 19:00 har GKA virtuell månadsmöte på Jitsi.
PROGRAM: SM3LDP/Markku håller föredraget “AI – Artificiell Intelligens”
Fika har ni med er från eget kök.
Efter föredraget kommer info från styrelsen och plats för ditt egna bidrag.
Läs gärna vår handledning om hur man kopplar upp sig.
Alla hälsas välkomna!
Styrelsen

Författare: SA3BYC