Träffa DL0 på SK0TM i höst

Kom till SK0TM

Jag kommer bemanna SSA:s besöksstation på Tekniska Museet flera Onsdagar i höst. Några kvällar kommer det vara olika teman men framförallt så får du gärna komma förbi och hälsa på och diskutera vad vi kan göra i distriktet.

2023-09-27 17:00-20:00
2023-10-25 17:00-20:00
2023-11-29 17:00-20:00

Vi kommer även passa 145.500FM

Mer information om SK0TM:
https://www.sk0tm.se/

SK0TM finns på Tekniska Museet på Djurgården, läs mer om museet här:
https://www.tekniskamuseet.se/

Välkomna

DL0 Johan Thid

Author: SA0BMC