Täby Sändareamatörer TSA arrangerar en field day på Resarö/Vaxholm

Täby Sändaramatörer TSA och SSA distrikt 0 arrangerar gemensamt en Field Day på Resarö/Vaxholm.

Täby Sändaramatörer TSA och SSA distrikt 0 arrangerar gemensamt en Field Day på Resarö/Vaxholm.

Datum Lördagen 2:a september
Klockan 10:30 – 16:00

Preliminärt program:

10:30 Samling vid gruvan, vid Trälhavet.

11:00 Visning av den unika Ytterby gruvan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterby_gruva
Gruvan är normalt inte tillgänglig för allmänheten.

13:00 Radioaktiviteter
Under eftermiddagen kommer vi att aktivera frekvenserna 3728, 7125 och 14250, samt vår repeater RU8, se https://www.sk0mt.net/sa0aztr för mer information om repeatern.  Ta gärna med en portabel radio om du vill köra vid vattnet. Vi har tillgång till 230 och 12V.
Vi kommer att vara aktiva signalen SK0MT/0.

16:00 Avslutning

Håll utkik på www.sk0mt.net för den senaste informationen.

Övrigt

Anmälan: Anmälan är önskvärd då vi har ett begränsat antal platser till förfogande för visning av gruvan. Om du vill vara säker på att få plats vid visningen föreslår vi att du anmäler dig till .

Förtäring: Om du anmäler dig i förväg reserverar vi korv och fika till dig.

Klädsel: Föredragen kommer att hållas i gruvan, där är 11grader. Ta därför med varm klädsel och stadiga skor.

Parkering/mötesplats: Korsningen Fältspatsvägen/Isterbergsvägen (parkeringen mitt emot Fältspadsvägen) Resarö. Alternativ parkering Ytterby Brygga (promenera uppför Isterbergs Backen).

Så här ser ingången ut till Ytterby Gruva (foto Gunnar Törnqvist)

Detaljerat program för föredragen

Klockan 11:00 kommer Maria från föreningen att inleda och berätta i 20min om gruvans äldre historia med upptäckterna och gruvbrytningen, sen kommer vår ordförande Sven-Olof Kviman, Överstelöjtnant och fd Officer i Kustartilleriet prata cirka 10-15min om Kalla Kriget, och sist kommer mitt föredrag om Ytterby Gruvas roll under Kalla Kriget på ca 20min. Det blir nog totalt ca 50min iaf så hoppas ni orkar.

Author: SA0BMC