SSA årsmöte – Ann SM0ZEU rapporterar från mötet

SSA:s årsmöte gick av stapeln lördagen den 24 april, undertecknad närvarade som DL0.

Mötet genomfördes med Morgan som mötesordförande. Ca 70 poströster hade inkommit förutom närvarande kallade nuvarande och blivande styrelsemedlemmar samt distriktsledare. Mötet gick av stapeln enl. plan med acklamation på punkterna.

Jens Zander SM0HEV blev således vald till SSA:s nya ordförande. Han har tidigare varit presenterad i QTC. I samband med att han tog över ordförandeklubban presenterade han sig själv och något om sina visioner. En liten sammanfattning av mig kommer här.

Jens blev radioamatör 1976. Började sin bana i Västerås radioklubb. Han är professor i radioteknik på KTH. Har suttit med i PTS:s styrelse fram till nu, då han avgår pga. sitt ordförandeskap i SSA.

Han tycker om att köra tester till 90% CW. Han har ett sommar-QTH på Gotland. Kör då som SM1HEV så klart.

Lite om hans tankar och visioner om framtiden, så som jag uppsnappade det.

Det är viktigt för SSA att behålla band. Föryngring står så klart på agendan.

Hur skall vi radioamatörer visa vår samhällsnytta?! Givetvis vår möjlighet att agera i nödsamband men något nytt enligt min åsikt att sätta focus på den kompetens av radioteknik och hårdvarukunskap vi besitter och ta vara på den i samhället. Arbeta för att upprätthålla denna ”programmering” inte sant!

Radioteknikkunskap kommer att saknas alltmer i framtiden i samhället och industrin när alla gamla uvar börjar försvinna.

SSA måste också hänga med på nutidens digitala utbildningar och fortbildningsmöjligheter. Digital utbildning fungerar bra teoretiskt på KTH så vi bör kunna skynda på denna möjlighet hos oss.

Nyrekrytering är jätteviktigt!

Sköta relationerna till myndigheter, typ PTS

Här finns möjlighet att diskutera praktisk samhällsnytta, den lite osmidiga hanteringen av anropssignal och inte minst den viktiga frågan instegscertifikat! Tekniska frågor kring frekvensband typ 2,4 GHz och liknande.

Jag hälsade genast vår nya ordförande Jens SM0HEV välkommen till vårt distrikt för ett möte tidig höst om möjligt. Jag slog också ett stort slag för att öka den kvinnliga andelen radioamatörer, där ett instegscertifikat säkert skulle locka många.

Allas vår välkända ordförande Anders SM6CNN avtackades varmt och hjärtligt utan blombukett i dessa tider MEN han blir hedersmedlem i vår fina förening SSA.

Nu har vi alla chans att träffa Jens på hans första HQ nät 1/5 kl. 9:00 på 3,704 MHz

Ann/ SM0ZEU/DL0

 

Author: SM0WAV