Öppet hus på SK0QO – Aktivera ett naturreservat

Gobox

Söndagen 2023-05-07 har SK0QO följande evenemang:
SMFF Swedish Flora Fauna. Två möjligheter finns. Vid klubbstugan kommer en station att sättas upp av Christian SM0CRT och inte långt därifrån vid ett annat reservat kommer Jaan, SM0OEK, visa hur han sätter upp och kör med sina grejor.
QTH 1, klubbstugan Gålö: SMFF 0921
Öppet hus och radiokörande. Grillen är igång och vi kan även visa vår nya satellitutrustning.
Nära klubbstugan kommer Christian SM0CRT att koppla upp sina GoBox-utrustningar som han bl a kör med vid radiosamband. Han visar även hur man enkelt får ut 230VAC från solen mm.
Välkomna!
———————

QTH 2, Sandemars Naturreservat: SMFF 0952
Tid: 10:00 – 14:00 (Samling parkering Sandemar 10:00)
Hitta till Sandemar:
Från Dalarövägen. Istället för att svänga höger till Gålö/ klubbhuset fortsätter du rakt fram 4,5 km. På höger sida kommer sedan en skylt med naturreservat och parkering.
Från parkeringen går vi sedan lite drygt 1500 meter och sätter upp radio och antenner.
Har du planer att ta med dig egna grejer så turas vi om att köra.
Frekvenser + / – QRM där SMFF trafik brukar köras :
CW / SSB (KHz)
3544 / 3744 (SK0QO frekv. 3633)
5353 / 5360
7024 / 7144
10124 / n.a
Alla är välkomna!

Läs mer här:
https://www.sk0qo.se/jo3/index.php/vad-vi-goer/programmet/3303-oppet-hus-med-smff

Vill du marknadsföra radioaktivteter i distrikt 0? Meddela mig så hjälper jag till att lägga upp dem och även vidarebefodra till Bulleredaktören
/Johan Thid SA0BMC DL0

Author: SA0BMC