Radio Nord sänder mellanvåg fram till c:a 18:00 idag

Radio Nord sänder även idag. Tore SM0DZB kör Radio Nord mellanvågssändaren på 1512 kHz. fram till ca 18.00 idag söndag. En kW ut till vertikal antenn med tophat  upp 40 meter med ett omfattande jordnät.
Om ingen hörbarhet – försök lyssna igen sen eftermiddag.

Under söndag förmiddag var stationen utomordentligt läsbar i södra Sverige på kortvåg 3950 och 6065 kHz. På mellanvåg 1512 ingen hörbarhet. Kortvåg 5770 QRT.

//erik SM7DZV
Böda på Öland

Författare: SM7DZV