Ladda ner IOTA-föredrag

Claes SM0MPV berättade om det näst största aktivitetsprogrammet för radioamatörer. Det handlade om Island On The Air:s  (IOTA) historia, hur man skall göra för att kunna tillgodoräkna sig öar och hur man skall göra för att få aktiviteter från öar godkända för IOTA. Claes är checkpoint för IOTA i Skandinavien. Föredraget kan laddas ner IOTA-presentation_MPV.

Author: SM0WAV