Rapport från klubbledarträff på Kvarnberget

Tore SM0DZB hälsade deltagarna välkomna till Kvarnbergets Amatörradioförening och gav en intressant och spännande beskrivning av klubbens historia och aktiviteter. Klubben har en imponerande antennpark med antenner från HF till SHF. Därefter startade vår distriktsledare Ann SM0ZEU mötet.

Här några axplock från mötet:

  • Beslutades att distriktets fielday skall arrangeras den 2:a september. Målet är att samla radioamatörer, deras familjer och andra intresserade vid SK0QO:s QTH på Gålö söder om Stockholm. I planeringen av dagen deltar representanter från bland annat SK0QO, SK0ZA, SK0MT, SK0UX och SL0ZS.
  • SK0QO loppisen i Handen var mycket uppskattad. Rapporterades om nya ändamålsenliga lokaler och många besökare.
  • CQWW kördes för ett tag sedan, på Kvarnberget körde nio medlemmar testen. Konditionerna var enligt uppgift urusla.
  • Robban SM0TAE redogjorde för SSA valberednings arbete. De söker för närvarande förslag på revisorer. Robban uppmanade deltagarna komma med förslag på kandidater.
  • Magnus SA0MAD informerade om planerna att modernisera SSA utbildningsmaterial. Planerna är att det skall bli en webbaserad kurs. Inledande tester kommer att göras vid TSA kurs under vintern/våren.
  • Petter SM3PXO (sektionsledare EMF) informerade om den kurs om Elektromagnetiska Fält, EMF, som man arbetar med. Arbetet måste vara klart under våren 2017.
  • CW-kurs? Robban SM0TAE undrade om det fanns intresse för en CW-kurs. Många uttryckte intresse. Deltagarna uppmanades undersöka intresset i klubbarna, samt rapportera på nästa DL0-möte alternativt informera Ann, SM0ZEU@SSA.SE.

dsc_2723
En del av den imponerande antennparken.

Author: SM0WAV