Klubbledarträff 16:e februari

Tid:                      tisdagen den 16:e februari 2021
Plats:                   https://jitsi.sm2ampr.net/DL0-meet
Anmäl dig till:   
19:00                   Mötet startar
21:00                   Mötet slutar

Tema för mötet är: gemensamma aktiviteter 2021

Förslag till agenda:

 1. Välkomna och föregående protokoll
 2. Rapporter
  – Presentation av verksamhetsberättelse 2020
  – Budget 2021
  – Ungdomssektionen
  – WebSDR projektet, status, kvalitetssäkring samt förslag till artikel i QTC
 3. Kommande gemensamma aktiviteter. DISKUSSION
 4. Kommande utbildningar och provförrättningar
  Amatörradiokurser
  Klätterkurs mm
  CW-kurs
  Certifieringsprov och tentatillfällen
 5. SSA informerar
 6. Varvet runt
 7. Övrigt
 8. Nästa möte, tid och plats

Välkomna önskar Ann och Sven-Erik

Author: SM0WAV