Kallelse till Distriktsmöte 19:e november

Preliminärt program

Programpunkter start 13:00

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Presentation av valberedningens förslag, Lasse SM0FDO
  • Val av distriktsledare på 2år
  • Val av distriktsvalberedning, distrikt-0, på 2 år
  • Vår nyvalda distriktsledare presenterar sig

Fikapaus

Föredrag 14:30

  • SSA informerar: Ställ frågor till vår ordförande. Jens SM0HEV
  • Titel kommer
  • DMR – Vad är det som är så bra? Johan SAØBMC

 

Plats: Täby Sändaramatörers klubblokal/matsal.
Byängsskolan, Marknadsvägen 299, Täby

Deltagare: om du anmäler dig i förväg så reserverar vi förtäring till dig.
Anmälan till SM0WAV@SSA.SE

Author: SM0WAV