Kallelse DL0 Distriktsmöte Lördagen 28:e Oktober 2023 klockan 13:30

Kallelse DL0 Distriktsmöte Lördagen 28:e Oktober 2023 klockan 13:30

13:30 Samling med kaffe + fikabröd
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysning (QTC, SSA bulletin samt D0-sidan på ssa.se=
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden
justera protokollet,
7. Föregående mötesprotokoll
8. Detta händer inom distriktet DL0 och VDL0 berättar.
9 .Övriga ärenden.
11. Avslutning

Platsen är Matsalen i Fredrika Bremergymnasier, Dalarövägen 64 Handen.
Detta är samma dag som SK0QO har sin prylmarknad och det är på samma ställe.

Föranmälan behövs ej men vill du vara garanterad kaffe och fikabröd om du anmäler dig till DL0 Johan Thid via e-mail: senast 2023-10-20

Välkomna
DL0 Johan Thid SA0BMC & vDL0 Jonas Larsson SA0JLA

Author: SA0BMC