Information från Distriktsvalberedningen i distrikt-Ø

Valberedningen i distrikt-Ø önskar ditt förslag på kandidat inför 2022-års distriktsmöte med
val av distriktsledare på 2 år. Då Ann/SM0ZEU inte ämnar fortsätta måste vi få ny kandidat.
Kontakta gärna någon av oss i valberedningen via mail enligt nedan senast den 25 juni.

Tid och plats för kommande distriktsmöte i augusti/september meddelas av distriktsledare Ann Lundell/SM0ZEU

Lars-Erik Jacobsson SM0FDO Mail: Tel: 070-343 99 69
Magnus Danielsson SA0MAD Mail: Tel: 070-2411237
Stefan Rahn SA0BKW Mail: Tel: 070-6728509
För Distriktsvalberedningen, distrikt-0
Lars-Erik Jacobsson /SM0FDO (Sammankallande)

Author: SM0WAV