Introduktion till SVX-link

SK0QO Södertörns Radioamatörer och SSA Distrikt 0 bjuder in till en informationsträff/videomöte om SvxLink. Det är SM5GXQ Peter som kommer att berätta om hur man med SvxLink kan fortsätta använda sin vanliga analoga 2m- eller 70cm-radio – samtidigt som det finns möjlighet att nå många andra analoga repeatrar i Sverige.

Inledningsvis beskrivs, hur SvxLink möjliggjorde sammankopplingen av de totalt 4 repetrarna på Öland. Vidare beskrivs de talgrupper som används, samt hur man med subton och/eller DTMF kan styra repeatern. Presentationen fortsätter med några av de vanligaste trafikfallen, och avslutas med en kort beskrivning av vad som behövs för att ansluta sig.

Föredragshållare: Peter SM5GXQ
Datum: 16:e februari
Klockan: 19:30
Föredraget presenteras digitalt på: meet.jit.si/svx-link-sk0qo

SvxLink (uttalas Svix-link) är en mjukvara som körs under Linux, lämpligen i en Raspberry Pi enkortsdator. Den ersätter repeaterns nuvarande styrenhet (repeaterlogik). SvxLink har utvecklats av Tobias SM0SVX. Allting startade 2003 – då som en Linux-applikation för EchoLink. Sedan 2019 finns möjligheten att använda talgrupper, ungefär som på DMR och TETRA – dock med bibehållen analog ljudkvalitet.

I Sverige finns ett nationellt nät av upp till 40 noder, bestående av nästan 50 analoga repeatrar – från Kiruna till Blekinge. Alla distrikt utom Gotland är fn representerade. Nätet drivs av SM0SVX Tobias och SM3SGP Gunnar. För övervakning finns en Portal, som utvecklas och drivs av SA2BLV Peter.

 

För den som vill läsa på inför mötet, finns mer att läsa på nedanstående länkar. Den första länken/bildspelet ger en övergripande beskrivning av SVX-link.

https://www.sk7rfl.se/450497686
http://www.granudden.info/?page=/Ham/SvxLink/
https://www.svxlink.org/
https://www.sk7rfl.se/443704724

Author: SM0WAV