Föredrag – AMPRNet Sverige, region AB

Datum: 15:e mars.
Klockan: 19:15.
Länk till föredraget: https://kth-se.zoom.us/j/4585410628.

Vad är AMPRNet idag och vad skulle vi, dvs medlemmarna, kunna göra det till?
Björn SA0BXI kommer att ge bakgrund och framtidsplaner för AMPRNet i Stockholmsområdet.
Mötet arrangeras digitalt med Zoom, klicka här.

Author: SM0WAV