AMPRNet-föredrag på Tekniska Museet 1:a feb.

TMV (Tekniska Museets Vänner) ordnar en föreläsning om AMPRNet.

Onsdag 1 februari kl 18-20

Björn Pehrson, professor vid KTH och välkänd nätverksentreprenör, beskriver

AMPRNet – En oberoende icke-kommersiell Internetoperatör i samhällets tjänst driven av frivilligkrafter

AMPRNet är en del av Internet avsett för forskning, utbildning och utveckling med särskilt fokus på samhällssäkerhet och beredskap.  Utveckling och drift av nät och tjänster sker på frivilligbasis genom svenska radioamatörorganisationer. Nätet kan i extraordinära situationer göras tillgängligt för primära beredskapsorganisationer, t ex vid olyckor eller naturkatastrofer. Förutom de vanligaste Internettjänsterna erbjuds särskilda tjänster för beredskapskommunikation inom en ram av federerad säkerhet av samma typ som världens institutioner för forskning och högre utbildning använder.

Öppet föredrag i Althinsalen kl 18 – 20. Alla välkomna, ingen anmälan, ingen avgift. Museet har gratis inträde från kl 17.

Hälsningar,
Bengt Svensson, SMØUGV
Vidarebefordrat av SM0WAV

Author: SM0WAV