YOTA-month började idag

Traditionsenligt började YOTA-month idag den 1 december. YOTA står för Youngsters On The Air och det är alltså våra yngre förmågor som kör sin årliga aktivitetsmånad för att visa bl.a. att det finns tillväxt i våra led, mycket trevligt.

Under kvällen har DC0YOTA, II3YOTA samt II6YOTA alla noterats på telegrafi och det är synnerligen positivt att CW lockar i dessa tider när automatiserade trafiksätt tar allt större utrymme.

YOTA-sidan listas vilka stationer som deltar och här kommer det senare under månaden också gå att ladda ner olika gratisdiplom utifrån hur många YOTA-stationer man lyckats knipa.

Utskick av QSL-kort är något som inte fungerat vare sig 2019 eller 2020 så det är väl inte att hoppas på några i år heller, bekräftelser via LoTW har dock dykt upp men det är ju inte riktigt samma sak.

Den 30 december körs f.ö. årets tredje del av The YOTA-contest, se HF-cupkalendern.

Not: de 62 deltagande stationerna har efter tre veckor loggat tillsammans 72000 QSO, över 1000 diplom har laddats ner.

OQRS på Clublog är sedan en tid öppen för QSO körda 2019 och 2020.

Årets diplom – silver

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.