Vad sägs om ett diplom från SP?

I brist på annat att jaga efter på banden så kanske ett diplom från SP vara något? Månaden ut är 3Z1921PS, SN1921PS, SO1921PS, SP1921PS, SQ1921PS aktiva med anledningen av att det är 100 år sedan det tredje schelesiska upproret som resulterade i att området Schlesien anslöts till Polen.

Varje station räknas bara en gång och QSO ger 15 poäng, totalt skall 60 pinnar (4 olika stationer) köras ihop. Diplomet laddas ner gratis.

Av samma anledning är SO100PS igång till den sista maj, denna aktivitet är tydligen fristående från ”1921PS-stationerna”, kör tre QSO och gratisdiplomet är ditt.

 

Från III Powstanie Śląskie (pzk.org.pl)

”The Third Silesian Uprising broke up in the situation of the pro-German position taken by the United Kingdom and Italy, upon the result of the Plebiscite, conducted on 20 March 1921, that was unfavourable for the integration of the Upper Silesia with Poland, as well as the persistent aspiration of the majority of the Upper Silesian population to be united rather with the independent Polish State. The Third Silesian Uprising was the last of the three military insurgencies of the local Polish people. It resulted in the assignment of a considerably larger Upper Silesian territory to Poland than originally intended. The Uprising started in the night of 2-3 May 1921 and the struggles continued during two months.”

 

Author: SM1TDE

Radioamatör sedan 1989. Dagligen aktiv på telegrafi. Medlem i FOC och SSA. Sektionsledare HF sedan januari 2021. Född 1972.